אדמת מבנה Cu Soil, עם הקשרן הפולימרי GELSCAPE, מטפחת את העצים הוותיקים.