הפתרונות שלנו

בתי גידול לעצי רחוב, הפחתת הצפות ומי נגר וגגות ירוקים

אדמת מבנה CU Soil מכסה את כל הכיכר

הציפוף העירוני שעולה בהתמדה מעמיד אתגרים רבים בפני הרשויות והתושבים. בחורף גשמים עזים ניתכים ונוצרים שיטפונות; בקיץ החום קשה מנשוא.

יש לנו מגוון פתרונות להפחתת הצפות ולבניית בתי גידול איכותיים  לעצי רחוב, דבר שיסייע בהגברת הצל והפחתת החום בעיר.

סחיפת קרקע בנחלים ובתעלות ניקוז

הטכנולוגיות האקולוגיות שלנו מייצבות את אפיק התעלה והנחל תוך שימור מי הנגר, השהייתם וחילחולם ותוך שימור צומח הנחלים.

סחיפת קרקע במדרונות

חברת הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף בע”מ היא החברה המובילה בארץ בייעוץ ויישום פתרונות של שימור קרקע ומניעת סחף במדרונות.

מדרונות ומצוקי סלע – ייצוב והגנת דרדרת

במקרים רבים מצוקי סלע הנחצבים לצורך עבודות בינוי וסלילה אינם יציבים. לחץ הקרקע מצד אחד, והחלל שנוצר בעקבות החציבה מצד שני, הפרו את שיווי משקל הכוחות בקרקע ופגמו ביציבותו של המצוק החצוב.

במקרים אחרים נדרש להגן מפני דרדרת אבנים או אף מפני מפולות סלעים.

ייצוב קרקע ושבילים מוקשחים

חברת הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף בע”מ מציעה פתרונות נופיים המשתלבים בסביבה לבעיות של יציבות כוללת כגון יציבות מדרונות, הקשחת שבילים וכד’.

שיקום נוף

שיקום נופי הינו מכלול הפעולות הנעשות בצלקות בנוף שנגרמו עקב עבודות עפר, סלילה ובינוי. מטרת שיקום הנוף היא להחזיר את הנוף ככל האפשר למצבו הקודם.