הפתרונות שלנו

העיר הירוקה, בתי גידול לעצי רחוב והפחתת מי נגר

המושג עיר ירוקה מתאר את השאיפה של הערים בימינו להפוך לערים שמתקיימות לאורך זמן ומאפשרות איכות חיים גם לדורות הבאים. תפישת העיר הירוקה מתמקדת בביסוס של צמחייה משמעותית בשטחים העיקריים של העיר: בשטחי הרחובות, במגרשי החנייה ובשטחי גגות הבתים.

סחיפת קרקע בנחלים ובתעלות ניקוז

הטכנולוגיות האקולוגיות שלנו מייצבות את אפיק התעלה והנחל תוך שימור מי הנגר, השהייתם וחילחולם ותוך שימור צומח הנחלים.

סחיפת קרקע במדרונות

חברת הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף בע”מ היא החברה המובילה בארץ בייעוץ ויישום פתרונות של שימור קרקע ומניעת סחף במדרונות.

מצוקי סלע – ייצוב והגנה

במקרים רבים מצוקי סלע הנחצבים לצורך עבודות בינוי וסלילה אינם יציבים. לחץ הקרקע מצד אחד, והחלל שנוצר בעקבות החציבה מצד שני, הפרו את שיווי משקל הכוחות בקרקע ופגמו ביציבותו של המצוק החצוב.

ייצוב קרקע ושבילים מוקשחים

חברת הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף בע”מ מציעה פתרונות נופיים המשתלבים בסביבה לבעיות של יציבות כוללת כגון יציבות מדרונות, הקשחת שבילים וכד’.

שיקום נוף

שיקום נופי הינו מכלול הפעולות הנעשות בצלקות בנוף שנגרמו עקב עבודות עפר, סלילה ובינוי. מטרת שיקום הנוף היא להחזיר את הנוף ככל האפשר למצבו הקודם.