גאוקו – יריעות ביו הנדסיות מסיבי קוקוס לחיפוי קרקע

גאוקו הינן רשתות ייצוב גאוטכניות העשויות מסיבים טבעיים של קוקוס ללא שום תוספות של חומר סינטטי או מלאכותי. ברשתות אלו מחפים את פני המדרון או האפיק ומעגנים אותן לקרקע באמצעות יתדות.
רשתות אלו יוצרות מיקרו אקלים המעודד את התפתחות הצמחיה השתולה והזרועה. יחד עם זאת הרשתות מפחיתות נביטת עשביה זרה.
רשתות גאוקו מתכלות בפרוק ביולוגי לאחר שהשטח התייצב בצמחיה, ובכך נשאר האתר נקי ממטרד סביבתי.

רשתות אלו הוכחו כיעילות ביותר למניעת סחף וקיבלו “אישור שימוש” מטעם האגף לחומרים ומחקר במ.ע.צ.
הרשתות הנפוצות ביותר הינן:
גאוקו 400: רשת ארוגה מסיבי קוקוס 400 גר’ למ”ר המאפשרת שתילה ללא חיתוך הרשת.
גאוקו 700: רשת ארוגה מסיבי קוקוס 700 גר’ למ”ר בעלת אריגה צפופה ויעילות ייצוב גבוהה ביותר.

ממצאים ובדיקות

סחף גשם במדרונות – במחקר שנערך עבור מע”צ ע”י התחנה לחקר הסחף נמצא שיעילות רשתות קוקוס גאוקו בהפחתת סחף הינה 96% (פי 10 מכוורות פלסטיות ופי 2 מרשת קוקוס מתחרה). יעילות גבוהה זו מושגת בהיותן שוברות אנרגיה לטיפות הגשם וגם מאיטות נגר עילי בזכות שיטת הטוויה והאריגה הייחודית לגאוקו המאפשרת להן להיצמד היטב לפני הקרקע על גבנוניה.

סחף זרימה באפיקים – בפרויקט הבוחן שבוצע בנחל לכיש נתגלה כי בזרימות שגרמו להתמוטטותם של קירות בטון וגביונים באתר, נותרו רשתות הייצוב מקוקוס ללא פגע, תוך הגנה מלאה על האפיק, שנותר מיוצב היטב ללא כל סימני סחיפה.

הגנת סחיפה עי גאוקו 400- נתיבי היובל כביש 431

לאורך כביש 431 יושמו טכנולוגיות אקולוגיות וביוהנדסיות לשיקום הנוף ולייצוב הקרקע כנגד סחיפה.
נתמקד כאן בחלקו המערבי והמרכזי שבו נפרשו מעל 100,000 מ”ר של רשתות ייצוב ביוהנדסיות מסיבי קוקוס מסוג גאוקו 400 וגאוקו 700 מתוצרת הדר מערכות.

להמשך קריאה על הפרויקט לחץ כאן