סחיפת קרקע בנחלים ובתעלות ניקוז

מים בזרימתם המרוכזת והמהירה באפיקי תעלות ונחלים מפעילים על פני קרקע האפיק כוחות גזירה ועילוי הגורמים לחלקיקי הקרקע להינתק ממקומם ולנסוע עם המים למרחק רב. התוצאה היא הרס פני הקרקע והצומח של האפיק.

טכנולוגיות שונות מרסנות את מהירות הזרימה, מחזקות את פני הקרקע ומדפנות את האפיק כך שיישמרו פני האפיק.
מזרני בד בטון הידרוטקס נותנים פתרון מעולה לבעיות מחתור במהירויות זרימה גבוהות באפיקי נחלים. ייתרונם הגדול של המזרנים הוא בכך שהם מאפשרים את חלחול המים כמו גם מאפשרים את שילוב הצמחיה בתוכם. לקריאה נוספת על מזרני בד בטון הידרוטקס.

הטכנולוגיות האקולוגיות שלנו מייצבות את אפיק התעלה והנחל תוך שימור מי הנגר, השהייתם וחילחולם ותוך שימור צומח הנחלים.

ייצוב נחלים בהידרוטקס דגם צמחיה בנחל חרוד

הבחירה במזרני הידרוטקס כפתרון לייצוב הנחל נעשתה בהסתמך על ניסוי השוואתי שנעשה בנחל חרוד לפני עשר שנים. תוצאות ניסוי זה הצביעו על כך שמזרני הידרוטקס הינם הפתרון היחיד שהצליח לשלב בין ייצוב אפקטיבי למהירויות זרימה גבוהות, לבין שמירה על הנוף הירוק בכיסוי מלא ועשיר של הצומח. להמשך קריאה על הפרויקט לחץ כאן