דרדרשת – רשת הגנה מפני דרדרת אבנים

דרדרשת הינה מערכת הגנה כנגד דרדרת אבנים. היא מובילה את האבנים הניתקות מגוף המצוק אל תחתית המצוק באופן בטוח. המערכת מונעת מהן לנתר בנפילתן לעבר האזורים המוגנים: כביש, מדרכה, חצר וכיוצ”ב.
דרדרשת הינה מערכת שתוכננה במיוחד למטרת הגנה בפני דרדרת אבנים תוך שמירה על יעילות ההגנה, התמזגות נופית בסביבה ואורך חיים ממושך.

המערכת מצטיינת בתחזוקה נוחה: ברשתות דרדרשת משולבת מערכת “כפתורים” אותם ניתן לפתוח, לשחרר את האבנים הכלואות ולפנותן. לאחר מכן ניתן לסגור בקלות את הכפתורים למצבם הקודם.

מערכת דרדרשת מצטיינת בחוזק פלדה משופר ובגילוון עבה לאבטחת עמידות לשנים רבות.

מערכת דרדרשת תוכננה מתוך תפיסה נופית, היא בעלת רמת שקיפות גבוהה כך שהיא מתמזגת ונטמעת בנוף הסביבה.
מערכת דרדרשת הותקנה באתרים שונים ובהם: אוניברסיטת חיפה, מלון משואה בירושלים ולאורך תוואי מסילת בית שמש-ירושלים.

ייצוב מצוקי חציבה במבנה תעשיה אריז במודיעין

חציבה בגב מבנה תעשיה אריז תוכננה בתחילה להיות מיוצבת ע”י קירות שיגומים. פתרון חלופי גמיש, פתוח וירוק נבחר לבסוף ע”י המתכננים.

להמשך קריאה על הפרויקט לחץ כאן