מצוקי סלע – ייצוב והגנה

במקרים רבים מצוקי סלע הנחצבים לצורך עבודות בינוי וסלילה אינם יציבים. לחץ הקרקע מצד אחד, והחלל שנוצר בעקבות החציבה מצד שני, הפרו את שיווי משקל הכוחות בקרקע ופגמו ביציבותו של המצוק החצוב.

יציבותו של המצוק החופי לאורך הים התיכון נפגמת עקב פגיעת גלי הים בבסיס המצוק. דוגמא להתמוטטות שיכולה להתרחש במצוק חופי ניתן לראות  בסרט המצורף כאן

טכנולוגיות ייצוב המצוקים שלנו מתבססות על החזרת איזון הכוחות לקרקע וזאת באמצעות רשתות פלדה חזקה הנמתחות על פני המצוק ולוחצות אותו מחדש באמצעות עוגנים או מסמרי קרקע. לקריאה נוספת על רשתות פלדה חזקה טקו.

התמוטטות של מצוק בלתי יציב יכולה להיות הרת אסון כלפי אדם ורכוש. גם אבן הניתקת מהמצוק ומנתרת כלפי מטה במהירות יכולה להיות קטלנית.

מערכות חסימה שונות מיועדות להגן על האדם ורכושו מפני נזקי דרדרת ומפולת.

קיימות מערכות חסימה מרשתות הנצמדות לפני המצוק ומחפות אותו. כאלו הן “דרדרשת” ו”טקו- דרדרת”. לקריאה נוספת על “דרדרשת”.

במערכות אחרות מדובר במחסומים גמישים סופגי אנרגיה המוצבים כגדר או כתקרה.

קיימים מחסומים גמישים למגוון סיכוני אנרגית תנועה (קינטית) מ-50Kj ועד ל- 5000Kj

(16טון ב-85 קמ”ש).

ייצוב מצוקי חציבה במבנה תעשיה אריז במודיעין

חציבה בגב מבנה תעשיה אריז תוכננה בתחילה להיות מיוצבת ע”י קירות שיגומים. פתרון חלופי גמיש, פתוח וירוק נבחר לבסוף ע”י המתכננים. להמשך קריאה על הפרויקט לחץ כאן