גגות ירוקים: התועלות לסביבה

1.1. גינות גג: צמחים בעלי מופע ירוק עד המבוססים על גגות מבנים למטרות נוי (גינון) ומושקים במי הרשת.
1.2. גינות גג אינטנסיביות: גינות גג שצריכת המים השנתית שלהן (באזור המרכז) עולה על 500 ליטר למ”ר.
1.3. גינות גג אקסטנסיביות: גינות גג שצריכת המים השנתית שלהן (באזור המרכז) אינה עולה על 500 ליטר למ”ר.
1.4. גגות ירוקים: צמחים בעלי מופע ירוק עד, המבוססים על גגות מבנים למטרות אקולוגיה ונוי, ואינם מושקים במי הרשת.
1.5. גגות חומים: צמחים בעלי מופע ירוק עונתי, המבוססים על גגות מבנים למטרות אקולוגיה ונוי, ואינם מושקים במי הרשת.
1.6. גגות ירוקים-חומים: תערובת צמחים ירוקי עד המשולבים עם צמחי מופע עונתי, המבוססים על גגות מבנים למטרות אקולוגיה ונוי, ואינם מושקים במי הרשת.

המשך קריאה…

טכנולוגיות “ירוקות” לשימור קרקע, מים ונוף בהנדסה אזרחית ובהסדרת נחלים

עבודות עפר מסיביות מאפיינות את סלילת הדרכים העכשוויות כמו גם את הפרויקטים של הסדרת נחלים. עבודות עפר אלו גורמות ליצירת צלקות בנוף הטבעי של צידי הדרכים וכן לשיבוש המראה הטבעי של הנחלים.
בנוסף, שטחים נרחבים של מדרונות קרקע מופרת בצידי דרכים ובגדות נחלים נתונים לסכנת סחיפה (ארוזיה).
על מנת למזער את הנזק לסביבה בעת סלילת דרכים, בעת פיתוח שטחי בינוי ובעת הסדרת אפיקי נחלים – מוצע לחשוב במתווה דו שלבי: המחשבה הראשונה תתאפיין במגמת שימור ומזעור, המחשבה השנייה תתאפיין במגמת שיקום.

המשך קריאה…

דיפון נחלים ותעלות ניקוז בבטון מחורר לשימור מים וצומח

המים בזרימתם באפיקי נחלים ותעלות מפעילים כוחות גזירה על פני האפיק. כוחות אלו גורמים לסחיפה של חלקיקי קרקע ולהרס פני האפיק.
בקרקעות סילט סחיפה זו מתרחשת כבר במהירויות זרימה נמוכות מאד של 20 ס”מ לשנייה ואילו בקרקעות חרסית תתרחש הסחיפה רק במהירות העולה על 1.20 מ’ לשנייה הנחשבת גם היא למהירות נמוכה, שכן באפיקים רבים נוצרות מהירויות גבוהות של 2.5-5 מ’ לשנייה ולעיתים אף מהירויות גבוהות מאוד של 5-15 מ’ לשנייה.
כדי להגן על פני קרקע האפיק מפני כוחות הסחיפה מצפים אותה באופן שזרימת המים באפיק לא תגזור את חלקיקי הקרקע.
נכתב ע”י: יואב הדר, מנכ”ל הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף בע”מ

המשך קריאה…

ניהול מי נגר במרחב העירוני והכפרי- רשמים מועידת הEC 15 בפורטלנד ארה”ב

ועידת ” Environmental Connection 15″ התקיימה במהלך חודש פברואר בפורטלנד שבארה”ב. הועידה מתכנסת כל שנה בעיר אחרת ומאורגנת ע”י האגודה הבינ”ל למניעת סחיפה- International Erosion Control Association IECA

המשך קריאה…