דף מידר

דף מידר 2023

מי הנגר – איך הופכים מטרד לתועלת

מי הנגר גורמים להצפות בעיר ויוצרים עומס על מערכות הניקוז העירוניות. ההצפות נגרמות כתוצאה מהפער שבין עוצמות הגשם ההולכות וגדלות, לבין כושר החידור של הקרקע ההולך ומצטמצם.

טכנולוגיות מתקדמות פותרות בעיה זו באמצעות קליטה מהירה ומלאה של מי הגשם, אגירה זמנית, השהייה ושחרור המים לקרקע לאט יותר, בהתאם ליכולת הספיגה שלה. השהיית מי הנגר דוחה את הזרמתם למערכת התיעול בעיר שעה שהמערכת כבר אינה מצויה בשיא הספיקה ומסוגלת לקלוט את מי הנגר, כמודגם בתרשים. כך, מצד אחד מועשר אוגר מי התהום במי הגשם שמנותבים גם לבתיהגידול של הצומח בעיר, לרבות לאלו של עצי הרחוב.

מן הצד השני, טכנולוגיות אלו, המפחיתות את מי הנגר במקור, חוסכות כסף רב, ללא שימוש בהן היה צורך בהשקעות כספיות רבות בהגדלת מערכות הניקוז והתיעול בעיר.

המשך קריאה…

קישור למאמר של אגר’ דני אלמליח בנושא עצים ובתי גידול במערכת העירונית

לכניסה למאמר לחץ כאן

כל מה שרציתם לדעת על בתי גידול לעצי רחוב

מילון מונחים *

 בית גידול: מקום גידולו של צמח או בעל חיים.

בית גידול השורשים (בית השורשים): מקום גידולם של השורשים.

צורת בית השורשים של עצים: השורשים משתרעים לשטח הגדול בהרבה משטח ההיטל האנכי של נוף העץ על פני הקרקע.  זאת בשל זמינות האוויר והמים באזור זה.

עץ רחוב: עץ שבית השורשים שלו מצוי מתחת לתכסית אטומה. לדוגמה: מתחת למדרכה, למגרש חניה, לרחבה מרוצפת וכו’.

צורת בית שורשים מופר של עץ רחוב: השורשים לא מצליחים להשתרע למלוא הרוחב הנחוץ להם. הם נחסמים במצעים המהודקים, מתפתלים מעלה לכיוון האוויר והמים ומרימים את המדרכות והכבישים. בתי השורשים קטנים מאוד, השורשים מתנוונים והעץ בעקבותיהם.

בתי גידול לעצי רחוב: בתי גידול המעודדים צימוח שורשים ומספקים את כל צרכי העץ: מים, אוויר, חומרי הזנה, ועיגון העץ כנגד כוחות הרוח, זאת תוך כדי יצירת מבנה התומך הנדסית את התכסית והשימושים שמעל בית הגידול: מדרכה, מגרש חנייה, רחבה וכו’.

המשך קריאה…

גגות ירוקים: התועלות לסביבה

1.1. גינות גג: צמחים בעלי מופע ירוק עד המבוססים על גגות מבנים למטרות נוי (גינון) ומושקים במי הרשת.
1.2. גינות גג אינטנסיביות: גינות גג שצריכת המים השנתית שלהן (באזור המרכז) עולה על 500 ליטר למ”ר.
1.3. גינות גג אקסטנסיביות: גינות גג שצריכת המים השנתית שלהן (באזור המרכז) אינה עולה על 500 ליטר למ”ר.
1.4. גגות ירוקים: צמחים בעלי מופע ירוק עד, המבוססים על גגות מבנים למטרות אקולוגיה ונוי, ואינם מושקים במי הרשת.
1.5. גגות חומים: צמחים בעלי מופע ירוק עונתי, המבוססים על גגות מבנים למטרות אקולוגיה ונוי, ואינם מושקים במי הרשת.
1.6. גגות ירוקים-חומים: תערובת צמחים ירוקי עד המשולבים עם צמחי מופע עונתי, המבוססים על גגות מבנים למטרות אקולוגיה ונוי, ואינם מושקים במי הרשת.

המשך קריאה…

טכנולוגיות “ירוקות” לשימור קרקע, מים ונוף בהנדסה אזרחית ובהסדרת נחלים

עבודות עפר מסיביות מאפיינות את סלילת הדרכים העכשוויות כמו גם את הפרויקטים של הסדרת נחלים. עבודות עפר אלו גורמות ליצירת צלקות בנוף הטבעי של צידי הדרכים וכן לשיבוש המראה הטבעי של הנחלים.
בנוסף, שטחים נרחבים של מדרונות קרקע מופרת בצידי דרכים ובגדות נחלים נתונים לסכנת סחיפה (ארוזיה).
על מנת למזער את הנזק לסביבה בעת סלילת דרכים, בעת פיתוח שטחי בינוי ובעת הסדרת אפיקי נחלים – מוצע לחשוב במתווה דו שלבי: המחשבה הראשונה תתאפיין במגמת שימור ומזעור, המחשבה השנייה תתאפיין במגמת שיקום.

המשך קריאה…

דיפון נחלים ותעלות ניקוז בבטון מחורר לשימור מים וצומח

המים בזרימתם באפיקי נחלים ותעלות מפעילים כוחות גזירה על פני האפיק. כוחות אלו גורמים לסחיפה של חלקיקי קרקע ולהרס פני האפיק.
בקרקעות סילט סחיפה זו מתרחשת כבר במהירויות זרימה נמוכות מאד של 20 ס”מ לשנייה ואילו בקרקעות חרסית תתרחש הסחיפה רק במהירות העולה על 1.20 מ’ לשנייה הנחשבת גם היא למהירות נמוכה, שכן באפיקים רבים נוצרות מהירויות גבוהות של 2.5-5 מ’ לשנייה ולעיתים אף מהירויות גבוהות מאוד של 5-15 מ’ לשנייה.
כדי להגן על פני קרקע האפיק מפני כוחות הסחיפה מצפים אותה באופן שזרימת המים באפיק לא תגזור את חלקיקי הקרקע.
נכתב ע”י: יואב הדר, מנכ”ל הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף בע”מ

המשך קריאה…

ניהול מי נגר במרחב העירוני והכפרי- רשמים מועידת הEC 15 בפורטלנד ארה”ב

ועידת ” Environmental Connection 15″ התקיימה במהלך חודש פברואר בפורטלנד שבארה”ב. הועידה מתכנסת כל שנה בעיר אחרת ומאורגנת ע”י האגודה הבינ”ל למניעת סחיפה- International Erosion Control Association IECA

המשך קריאה…