שיקום נוף

שיקום נופי הינו מכלול הפעולות הנעשות בצלקות בנוף שנגרמו עקב עבודות עפר, סלילה ובינוי. מטרת שיקום הנוף היא להחזיר את הנוף ככל האפשר למצבו הקודם.
שיקום נוף כולל פעולות להחזרת הצומח הטבעי המקומי ולשיקום בנק הזרעים בקרקע, הקרום הביולוגי ושכבת הקרקע שהוסרה או כוסתה כך שתהווה בית גידול מחודש לצומח ולמיקרו אורגניזמים.

אנו בחברת הדר מערכות מאמינים כי שיקום נופי יכול וצריך להיות שיקום נופי המשמר את משאבי הקרקע, משאבי המים ואת הצומח הטבעי באזור. אנו מציעים כי ביסוס צומח בצידי דרכים צריך להיות מושתת על צומח א"י המשולב במערכות חיפוי לעצירת מי הנגר, אצירתם בקרקע והפחתת התאדותם. ע"י כך מנוצלים מי הנגר לטובת הצמחיה ובאותו מהלך גם מושגת מטרת הפחתת הסחף. בנוסף מערכות החיפוי מסייעות לזרעים בתהליך קליטתם והתבססותם בקרקע ובהמשך מתכלות למרכיביהן הטבעיים (חיפוי קוקוס, סיבי עץ). לקריאה נוספת על זריעה בהתזה בשילוב חיפוי סיבי עץ.
לקריאה נוספת על חיפוי ברשתות העשויות סיבי קוקוס.

שיקום נוף מתייחס גם למצוקים שנחצבו ונותרו בוהקים בלובנם. במקרים אלו אנו מציעים אחד משני פתרונות:
החזרה מהירה של שכבת הפטינה השחומה המכסה סלעים ישנים לאחר שפעולות חציבה הסירו את שכבת הפטינה הטבעית של הסלע. אנו מבצעים זאת ע"י התזה של תמיסת פרמאון. להרחבה בנושא תמיסת פרמאון. לפרויקט לדוגמה במסילת בית שמש לחץ כאן.
האצת הצימוח של צמחים מטפסים ע"י רשת הדלייה והסוואה עשויה מקוקוס- רשת קו. להרחבה בנושא רשת קו. רשתות אלו הותקנו בתיאטרון ירושלים.
.

שיקום מדרון מלון אלמא בזכרון יעקב

מלון אלמא בזכרון יעקב משופץ ומחודש בימים אלו. לקראת פתיחתו הצפויה ביקשו היזם והמתכננים לשקם את המדרון המערבי המשקיף אל מורדותיו המערביים של רכס הכרמל ואל הים. להמשך קריאה על הפרויקט לחץ כאן