העיר הירוקה, בתי גידול לעצי רחוב והפחתת מי נגר

המושג עיר ירוקה מתאר את השאיפה של הערים בימינו להפוך לערים שמתקיימות לאורך זמן ומאפשרות איכות חיים גם לדורות הבאים.

עיר ירוקה כוללת תחומים רבים ושונים כמו דאגה לאוויר נקי ולטמפרטורה נוחה, עידוד הליכה רגלית, רכיבה באופניים ושימוש בתחבורה ציבורית, עירוב שימושי מסחר מגורים ובילוי,  ציפוף הבינוי לשימוש יעיל במשאב הקרקע ומניעת פרבור והרס שטחים פתוחים, הפחתת פליטות פחמן וגזי חממה, וכן טיפוח מרחבים ציבוריים איכותיים, גנים ופארקים.

תפישת העיר הירוקה מתמקדת בביסוס של צמחייה משמעותית בשטחים העיקריים של העיר: בשטחי הרחובות, במגרשי החנייה ובשטחי גגות הבתים. אלו הם שטחים המאופיינים כתכסית בעלת השפעה סביבתית שלילית בשל היותה תכסית אטומה לחלחול מים, ולהיותה תכסית המחממת את העיר.

עיר ירוקה ומקיימת היא כזו שיודעת להפוך את מי הנגר ממטרד  שיש להזרימו במהירות המרבית לנחלים ולים למשאב שניתן לנצלו לטובת הצמחיה ומאגרי המים התת קרקעיים. בשנים האחרונות היינו עדים להצפות חוזרות ונשנות בערים. אירועי הגשם מאופיינים בכמויות גדולות מאוד של מים היורדים בזמן קצר ומעמיסים על מערכות הניקוז העירוניות. הפתרון נעוץ  בהשהית מ הנגרם סמוך למקום בו נוצרו, שימור והגנה על צמחיה, צמצום המשטחים שאינם מחלחלים ועוד. חברת הדר מציעה פתרונות לריסון וניהול הנגר במפלס הרחוב ובמפלס הגג.

חיפוי גגות העיר במערכת אריחים לריסון נגר מי הגשם – הידרוגג ואקוגג

הפתרון טמון ביכולת לבלום את מי הנגר הזורמים מגגות הבתים בעיר לעבר הרחוב. את זאת ניתן לעשות באמצעות ספיגה של מי הגשם ואצירתם על גגות הבניינים. אלו הן מערכות הידרוגג ואקוגג.

ריסון והשהית מי הנגר במפלס הרחוב

חברנו משווקת, מפתחת ומתקינה מספר מוצרים להשהיית מי הנגר ולחלחולם לקרקע במפלס הרחוב: ארגזי אגירה וניקוז דריינבוקס מאפשרים לייצר מאגרי ניקוז תת קרקעיים; מזרני בד בטון הידרוטקס עם צמחיה מותקנים בתעלות ניקוז פתוחות ומאפשרים חלחול לקרקע; קולטן ירוק מותקן בצד הכביש, מנתב את מי הנגר לבית הגידול של העצים ולמערכת הניקוז העירונית; מדרסים – אריחים פלסטיים משתלבים, מותקנים מתחת לריצוף מחלחל ומנקזים את מי הגשם.

בתי גידול לעצי רחוב

בשנים האחרונות נעשה מאמץ לשיפור המצב  ע“י נטיעת עצים בתעלות גידול רציפות במקום בבורות בודדים וקטנים.

אדמת מבנה וארגזי מבנה, המאפשרים לשורשי העצים להתפתח בתוכם, מחליפים  את המצעים המהודקים הישנים שבולמים את התפתחות השורשים.

מערכות חדישות של טפטוף טמון  מתחת למדרכות משקות  את מלוא שטח בית הגידול של העצים.

דוגמה לפרויקט שבו יושמה אדמת מבנה CU SOil ניתן לראות באנדרטה בקריית חיים.

לקריאה נוספת על בתי גידול לעצי רחוב לחץ כאן

אדמת מבנה CU Soil במתחם הבורסה ברמת גן

על מנת להבטיח עצי רחוב בריאים ומפותחים יושמה במתחם אדמת המבנה CU Soil כבית גידול רציף מתחת למדרכה. כך שורשי העצים יכולים להשתרע למלוא הנפח הדרוש להם. להמשך קריאה על הפרויקט לחץ כאן