פוסטים

דיפון נחלים ותעלות ניקוז בבטון מחורר לשימור מים וצומח

המים בזרימתם באפיקי נחלים ותעלות מפעילים כוחות גזירה על פני האפיק. כוחות אלו גורמים לסחיפה של חלקיקי קרקע ולהרס פני האפיק.
בקרקעות סילט סחיפה זו מתרחשת כבר במהירויות זרימה נמוכות מאד של 20 ס"מ לשנייה ואילו בקרקעות חרסית תתרחש הסחיפה רק במהירות העולה על 1.20 מ' לשנייה הנחשבת גם היא למהירות נמוכה, שכן באפיקים רבים נוצרות מהירויות גבוהות של 2.5-5 מ' לשנייה ולעיתים אף מהירויות גבוהות מאוד של 5-15 מ' לשנייה.
כדי להגן על פני קרקע האפיק מפני כוחות הסחיפה מצפים אותה באופן שזרימת המים באפיק לא תגזור את חלקיקי הקרקע.
נכתב ע"י: יואב הדר, מנכ"ל הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף בע"מ

המשך קריאה…