פוסטים

גגות ירוקים: התועלות לסביבה

1.1. גינות גג: צמחים בעלי מופע ירוק עד המבוססים על גגות מבנים למטרות נוי (גינון) ומושקים במי הרשת.
1.2. גינות גג אינטנסיביות: גינות גג שצריכת המים השנתית שלהן (באזור המרכז) עולה על 500 ליטר למ"ר.
1.3. גינות גג אקסטנסיביות: גינות גג שצריכת המים השנתית שלהן (באזור המרכז) אינה עולה על 500 ליטר למ"ר.
1.4. גגות ירוקים: צמחים בעלי מופע ירוק עד, המבוססים על גגות מבנים למטרות אקולוגיה ונוי, ואינם מושקים במי הרשת.
1.5. גגות חומים: צמחים בעלי מופע ירוק עונתי, המבוססים על גגות מבנים למטרות אקולוגיה ונוי, ואינם מושקים במי הרשת.
1.6. גגות ירוקים-חומים: תערובת צמחים ירוקי עד המשולבים עם צמחי מופע עונתי, המבוססים על גגות מבנים למטרות אקולוגיה ונוי, ואינם מושקים במי הרשת.

המשך קריאה…

Portfolio Items