העיר הירוקה

המושג עיר ירוקה מתאר את השאיפה של הערים בימינו להפוך לערים שמתקיימות לאורך זמן ומאפשרות איכות חיים גם לדורות הבאים.

עיר ירוקה כוללת תחומים רבים ושונים כמו דאגה לאוויר נקי ולטמפרטורה נוחה, עידוד הליכה רגלית, רכיבה באופניים ושימוש בתחבורה ציבורית, עירוב שימושי מסחר מגורים ובילוי,  ציפוף הבינוי לשימוש יעיל במשאב הקרקע ומניעת פרבור והרס שטחים פתוחים, הפחתת פליטות פחמן וגזי חממה, וכן טיפוח מרחבים ציבוריים איכותיים, גנים ופארקים.

תפישת העיר הירוקה מתמקדת בביסוס של צמחייה משמעותית בשטחים העיקריים של העיר: בשטחי הרחובות, במגרשי החנייה ובשטחי גגות הבתים. אלו הם שטחים המאופיינים כתכסית בעלת השפעה סביבתית שלילית בשל היותה תכסית אטומה לחלחול מים, ולהיותה תכסית המחממת את העיר.

בתי גידול לעצי רחוב

בשנים האחרונות נעשה מאמץ לשיפור המצב  ע“י נטיעת עצים בתעלות גידול רציפות במקום בבורות בודדים וקטנים.

אדמת מבנה וארגזי מבנה, המאפשרים לשורשי העצים להתפתח בתוכם, מחליפים  את המצעים המהודקים הישנים שבולמים את התפתחות השורשים.

מערכות חדישות של טפטוף טמון  מתחת למדרכות משקות  את מלוא שטח בית הגידול של העצים.

חיפוי גגות העיר במערכת אריחים לריסון נגר מי הגשם – הידרוגג ואקוגג

תהליכי הציפוף העירוני, מחויבי המציאות, הגבירו את שטחי התכסית האטומה לחלחול מי גשם לקרקע. חלק נכבד משטחי התכסית האטומה בעיר מהווים גגות הבתים.

בשנים האחרונות היינו עדים להצפות חוזרות ונשנות בערים.

ההצפות נגרמות כתוצאה מנגר מי הגשם בעת אירועי גשם עוצמתיים  במיוחד (30-70 מ“מ לשעה-שעתיים) המתרחשים בפרקים בודדים.

מערכות הניקוז העירוניות גדושות וקורסות מעומס בעת שיאי הנגר של הגשמים החזקים.

הפתרון טמון ביכולת לבלום את מי הנגר הזורמים מגגות הבתים בעיר לעבר הרחוב. את זאת ניתן לעשות באמצעות ספיגה של מי הגשם ואצירתם על גגות הבניינים. אלו הן מערכות הידרוגג ואקוגג.

אדמת מבנה CU Soil במתחם הבורסה ברמת גן

על מנת להבטיח עצי רחוב בריאים ומפותחים יושמה במתחם אדמת המבנה CU Soil כבית גידול רציף מתחת למדרכה. כך שורשי העצים יכולים להשתרע למלוא הנפח הדרוש להם. להמשך קריאה על הפרויקט לחץ כאן