דריינבוקס ארגזי אגירה וחלחול

דריינבוקס הם ארגזי אגירה וחלחול המותקנים מתחת לגינות, כבישים או מגרשי חניה. מאגר דריינבוקס קולט לתוכו במהירות את מי הגשם מהגגות ומהשטחים המרוצפים גם כשעוצמת הגשם וספיקת הנגר גבוהות במיוחד. מי הגשם נאגרים במערכת דריינבוקס ומחלחלים לקרקע דרך יריעת סינון העוטפת את המאגר. קצב החלחול נקבע בהתאם לכושר החלחול של הקרקע, אך הוא
מוגבר בשל שטח הפנים הגדול של מאגר דריינבוקס. בחלק מהמקרים המים שנאגרו משוחררים  למערכת הניקוז.

ארגזי דריינבוקס המותקנים בתעלות גידול עצים מספקים את צרכי המים של העצים.

דריינבוקס הינה מערכת מודולרית המורכבת מיחידות של ארגזים פלסטיים המורכבים באתר. ניתן להרכיב את ארגזי דריינבוקס בשתי רמות חוזק:
1 . רמה רגילה המיועדת להתקנה מתחת לשטחי גינון.
2 . רמה מחוזקת במיוחד המיועדת להתקנה מתחת לשטחי חניה, רחבות מרוצפות, כבישי גישה וכו‘.

מערכת מאגרי דריינבוקס מצוידת במתקנים למניעת סתימת המאגר בחלקיקי קרקע ומוצקים אחרים המגיעים עם מי הנגר.

יתרונות מערכת ארגזי דריינבוקס:

  • תפיסה במקור והיעדר פליטה – מערכת דריינבוקס תופסת את מי הגשם בתוך תחום המגרש, עוד בטרם נהפכו המים לנגר הנפלט לרחוב ולמרחב הציבורי.
  • נפח מאגרים מגוון – המודולריות של מערכת ארגזי דריינבוקס מאפשרת קבלת מאגרים קטנים לבית בודד, מאגרים גדולים יותר לבניין או אף למתחם בניינים, ועד למערכות מאגרי ענק לשכונה או לרובע בעיר.
  • מניעת הצפות וחסכון במערכת הניקוז – קליטת מי הגשם במקור והפחתת פליטת מי הנגר לרחובות מפחיתה משמעותית את כמות ההצפות בעיר וחוסכת בעלויות הרחבת מערכות הניקוז והתיעול בעיר.
  • העשרת הקרקע במי גשם – מערכת דריינבוקס מעשירה את הקרקע במי גשם נטולי מלח לטובת התפתחות צמחיה ולהעשרת אוגר מי התהום (האקוויפר).
  • השהייה – במקרים הנדירים בהם כל נפח מאגר דריינבוקס התמלא לגמרי, מתרחשת גלישת מים מבוקרת למערכת הניקוז העירונית, אך גלישה זו מתרחשת לאחר חלוף זמן רב, במועד בו מערכת הניקוז התרוקנה חלקית ומסוגלת לקלוט את כמות המים הגולשת.
  • יחס עלות – תועלת – השימוש ביחידות מודולריות פלסטיות מאפשר לקבל את כל היכולות של מאגרי דריינבוקס בעלות נמוכה יחסית. רוב המאגרים בעיר ממומנים ע“י היזמים ולא ע“י הרשות.
  • תחזוקה פשוטה ומינימלית – לאחר יישום מערכת דריינבוקס נדרשת תחזוקה מזערית, שכן המערכת כוללת שוחת סינון ושיקוע הניתנת לניקוי קל ומהיר. מערכת דריינבוקס כוללת גם מערכת גיבוי נוספת לשטיפת חלקיקי קרקע, אם הצטברו בתוך המאגר.
  • יישום מהיר – היחידות המודולריות של דריינבוקס מיושמות באתר בפשטות ובמהירות.
דריינבוקס מאגרים תת קרקעיים לקליטה טריסון מי נגר

בפרויקט מתנ”ס בשכונת נווה ישראל שבהרצליה הותקנו שלושה מאגרים תת קרקעיים מארגזי דריינבוקס. מטרתם של מאגרים אלו היא  לקלוט חלק ממי נגר הגשם היורדים על המגרש. לאחר קליטת מי הנגר חלקם מנוצלים לטובת הצמחיה בתחום המתנ”ס והיתרה משוחררת למערכות הניקוז העירוניות, וזאת בצורה מדורגת ולאחר תום שיאי הספיקות. לקריאה נוספת ארגזי דריינבוקס במתנ”ס נווה ישראל, הרצליה