תל אביב פרויקט בני ברית – מאגרי השהיה וחלחול דריינבוקס