תיאטרון ירושלים- יירוק וייצוב המצוק החצוב בגבול מכון ון ליר