עצים וצל בכיכר עיר ימים נתניה – בתי גידול של אדמת מבנה CU Soil