שימור והצלת גיאופיטים – ירושלים, מחלף בנציון נתניהו