סלילת משטחי אדמה מיוצבת במרכז המכירות של חברת תדהר