ייצוב ושיקום מצוקי חוף הסלע בבת ים והגנת סחיפה בחוף הנפרד