גלילי קוקוס גאוקו-לוג מייצבים את מדרון חניון יהודית באוניברסיטת בר אילן