גלילי קוקוס גאוקולוג מייצבים את מדרון חניון יהודית באוניברסיטת בר אילן