המצוקים החצובים באבטליון חופו במערכת דלטקס להגנת דרדרת