תל אביב שדרת הקריה -עצים נשתלו באדמת מבנה CU Soil ובארגזי מבנה סטראטה Strata