Entries by ayala

מי הנגר – איך הופכים מטרד לתועלת

מי הנגר גורמים להצפות בעיר ויוצרים עומס על מערכות הניקוז העירוניות. ההצפות נגרמות כתוצאה מהפער שבין עוצמות הגשם ההולכות וגדלות, לבין כושר החידור של הקרקע ההולך ומצטמצם. טכנולוגיות מתקדמות פותרות בעיה זו באמצעות קליטה מהירה ומלאה של מי הגשם, אגירה זמנית, השהייה ושחרור המים לקרקע לאט יותר, בהתאם ליכולת הספיגה שלה. השהיית מי הנגר דוחה […]

כל מה שרציתם לדעת על בתי גידול לעצי רחוב

מילון מונחים *  בית גידול: מקום גידולו של צמח או בעל חיים. בית גידול השורשים (בית השורשים): מקום גידולם של השורשים. צורת בית השורשים של עצים: השורשים משתרעים לשטח הגדול בהרבה משטח ההיטל האנכי של נוף העץ על פני הקרקע.  זאת בשל זמינות האוויר והמים באזור זה. עץ רחוב: עץ שבית השורשים שלו מצוי מתחת […]

גגות ירוקים: התועלות לסביבה

1.1. גינות גג: צמחים בעלי מופע ירוק עד המבוססים על גגות מבנים למטרות נוי (גינון) ומושקים במי הרשת. 1.2. גינות גג אינטנסיביות: גינות גג שצריכת המים השנתית שלהן (באזור המרכז) עולה על 500 ליטר למ”ר. 1.3. גינות גג אקסטנסיביות: גינות גג שצריכת המים השנתית שלהן (באזור המרכז) אינה עולה על 500 ליטר למ”ר. 1.4. גגות […]

טכנולוגיות “ירוקות” לשימור קרקע, מים ונוף בהנדסה אזרחית ובהסדרת נחלים

עבודות עפר מסיביות מאפיינות את סלילת הדרכים העכשוויות כמו גם את הפרויקטים של הסדרת נחלים. עבודות עפר אלו גורמות ליצירת צלקות בנוף הטבעי של צידי הדרכים וכן לשיבוש המראה הטבעי של הנחלים. בנוסף, שטחים נרחבים של מדרונות קרקע מופרת בצידי דרכים ובגדות נחלים נתונים לסכנת סחיפה (ארוזיה). על מנת למזער את הנזק לסביבה בעת סלילת […]

דיפון נחלים ותעלות ניקוז בבטון מחורר לשימור מים וצומח

המים בזרימתם באפיקי נחלים ותעלות מפעילים כוחות גזירה על פני האפיק. כוחות אלו גורמים לסחיפה של חלקיקי קרקע ולהרס פני האפיק. בקרקעות סילט סחיפה זו מתרחשת כבר במהירויות זרימה נמוכות מאד של 20 ס”מ לשנייה ואילו בקרקעות חרסית תתרחש הסחיפה רק במהירות העולה על 1.20 מ’ לשנייה הנחשבת גם היא למהירות נמוכה, שכן באפיקים רבים […]