טכנולוגיות “ירוקות” לשימור קרקע, מים ונוף בהנדסה אזרחית ובהסדרת נחלים

עבודות עפר מסיביות מאפיינות את סלילת הדרכים העכשוויות כמו גם את הפרויקטים של הסדרת נחלים. עבודות עפר אלו גורמות ליצירת צלקות בנוף הטבעי של צידי הדרכים וכן לשיבוש המראה הטבעי של הנחלים.
בנוסף, שטחים נרחבים של מדרונות קרקע מופרת בצידי דרכים ובגדות נחלים נתונים לסכנת סחיפה (ארוזיה).
על מנת למזער את הנזק לסביבה בעת סלילת דרכים, בעת פיתוח שטחי בינוי ובעת הסדרת אפיקי נחלים – מוצע לחשוב במתווה דו שלבי: המחשבה הראשונה תתאפיין במגמת שימור ומזעור, המחשבה השנייה תתאפיין במגמת שיקום.

מצוקי חציבה

טכנולוגיות שימור ומזעור:

ניתן למזער את השימוש בקירות בטון ואבן הזרים לנוף הטבעי ולשמר את המראה הטבעי של המצוק החצוב ויכולתו לחידוש הצומח והפטינה.

הטכנולוגיה של ייצוב מצוקי חציבה באמצעות רשתות פלדה “שקופות” הנמתחות בחוזקה לעוגנים ולוחצות את פני המצוק לגוף המסלע, מחליפה את הצורך בקירות בטון ואבן, היא משמרת את המסלע הטבעי ומאפשרת למצוק החצוב לבסס צומח טבעי ולהשחים בתהליך איטי של התפתחות פטינה טבעית.

טכנולוגיות שיקום:

להאצת תהליך יצירת הפטינה ניתן לרסס על המצוק תמיסה מתחמצנת. להאצת תהליך התבססות הצומח ניתן להתיז על גבי המצוק תערובת זרעי בר מקומיים בשילוב חומרי הדבקה ומצע הנבטה.

2011-12-22-11-17-42small 2011-12-22-10-56-06small

מדרונות קרקע 

טכנולוגיות שימור ומזעור:

שימור הקרקע במקומה ומזעור סחיפתה נעשה בשיטה הביוהנדסית של חיפוי הקרקע בחומרים טבעיים ומתכלים: סיבי תאית ועץ בשילוב עם זריעה, או רשתות חוטי קוקוס בשילוב עם שתילה.

חיפוי הקרקע גורם ל”שבירת” האנרגיה הקינטית של טיפות הגשם, כמו גם להאטת מהירות הנגר העילי הנוצר על פני המדרון. חיפוי הקרקע בזריעה בהתזה עם מייצב רמה 1, ממזער את שיעורי הסחיפה ל 10% לעומת שיעורי הסחיפה בהיעדר חיפוי, עם מייצב ברמה 3 נותר סחף רק בשיעור של 0.3%. חיפוי המדרון ברשת חוטי קוקוס מסוג גאוקו 700 מותיר סחף ברמה של 4%.

טכנולוגיות שיקום:

בטכנולוגיית ה”זריעה בהתזה” (Hydroseeding) מתיזים על גבי המדרונות המופרים עיסה נוזלית סמיכה המכילה תערובת זרעי בר מקומיים יחד עם מצע הנבטה העשוי מסיבי תאית ועץ ודשנים. לעיסה זו מוסיפים גם מייצבי קרקע להפחתת סחיפה. הזרעים נובטים לתוך מצע ההנבטה ומשתרשים בקרקע המקומית.

טכנולוגיית הזריעה בהתזה היא הנפוצה ביותר בעולם לביסוס צמחייה טבעית לשיקום נוף וזאת בשל התכונות המייחדות את השיטה: אחידות פיזור גם בזרעים שוני משקל וגודל, שיעורי נביטה מוגברים בשל הזנת הזרע במים אויר ומזון בו זמנית, מניעת שטיפת הזרעים במי הגשם, הגברת חידור מי הגשם, הפחתת ההתאדות מהקרקע ומניעת סחיפה. חומרי העיסה הינם טבעיים ומתכלים.

DCF 1.0

DCF 1.0