ניהול מי נגר במרחב העירוני והכפרי- רשמים מועידת הEC 15 בפורטלנד ארה"ב

ועידת " Environmental Connection 15" התקיימה במהלך חודש פברואר בפורטלנד שבארה"ב. הועידה מתכנסת כל שנה בעיר אחרת ומאורגנת ע"י האגודה הבינ"ל למניעת סחיפה- International Erosion Control Association IECA

מסגרת הועידה נערכו שני סיורים שהציגו דרכי פעולה חדשניות לניהול מי הנגר.

הסיור הראשון התמקד במרחב הכפרי יותר והצפוף פחות על קצה הגבול המוניציפלי של העיר פורטלנד.

הוצגו בסיור שני קטעים של נחל ג'ונסון (Johnson creek) ששוקמו.

20150217_084924medium

בשני הקטעים הנחל גרם לנזקים רבים עקב הצפות חוזרות ונשנות. בקטע הראשון, שבו נסתיימו העבודות רק בסוף 2014, יצרו המתכננים תוואי פיתולי אשר מאט את זרימת המים. בנוסף הותקנו מפלונים זעירים בעזרת חלוקי נחל ולאחריהם שיפוע הפוך וע"י כך אפשרו בתי גידול לדגים והאטו את זרימת המים. בגדה אחת של הנחל הותקנו טרסות מגלילי קוקוס. טרסות אלו מתוכננות להיות מוצפות בארועי גשם משמעותיים ולכן הן חופו גם במזרני קוקוס, שמעליהם רשתות קוקוס ומעל הכל בוצעה זריעה בהתזה.

גלילי קוקוס ורשתות קוקוס הותקנו גם בגדה השניה באופן שיימנע הצפות מהנכסים המסחריים שפועלים שם.

20150217_085834small

גם בקטע השני של הנחל הודגמו שיטות למניעת הצפה. האתגר שעמד בפני המתכננים באתר זה היה היעדר שטח פנוי להצפה בעת אירועי גשם גדולים. הפתרון שנמצא כלל פינוי שני כבישים ומספר בתים אשר הועברו למיקום אחר בסביבה. התושבים זכו אם כך גם בפתרון להצפות חוזרות ונשנות וגם בפארק ירוק עם נחל זורם במרכזו.

20150217_100821medium

סיור שני נערך בעיר פורטלנד עצמה ובו הוצגו מספר מנגנונים לטיפול במקור במי הנגר העירוניים, כלומר עוד בתחום הרחוב. בין המנגנונים ניתן לציין את הגגות הירוקים ואת "גני הגשם" (Rain Gardens).
אנו השלמנו סיור זה בסיור מעמיק עם נציגי עיריית פורטלנד בנושא גגות ירוקים ועצי רחוב בפורטלנד המתוכננים לקליטה של מי הנגר ולחלחולם לקרקע.
בסיורים ובשיחות עם צוות עיריית פורטלנד ראינו שניתן להגיע למצב שבו אחוז ניכר ממי הנגר מטופל במקור וכך מופחת העומס על מערכות הניקוז העירוניות.
בנוסף, הטיפול במקור בעזרת צמחיה מעכב כמות ניכרת ממי הגשם הניתכים בזמן אירועי גשם גדולים ("פיקים"), מסנן את מי הנגר, ומשחרר את העודפים בלבד למערכת הניקוז בשעה שהספיקות כבר אינן בשיא.

ניתן ליצור עימנו קשר לקבלת מידע נוסף.

wp_20150218_020smallwp_20150218_021small